ไม้เทียม ไม้สังเคราะห์ ไม้เทียม ไม้สังเคราะห์ View Gallery

ABOUT
TREECONCEPT

ไม้สังเคราะห์คุณภาพสูง Tree Concept

Tree Concept เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิด “การอนุรักษ์ป่าไม้” ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดการผสมผสานกันระหว่างความเป็นธรรมชาติและความทันสมัยเข้าด้วยกันเพื่อให้สอดรับทุกความต้องการในปัจจุบัน โดยได้นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ตลอดจนผ่านการคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้ได้ไม้สังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงจากส่วนผสมคุณภาพอย่างไม้จริงและพลาสติก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ไม้เทียม Tree Concept
ไม้สังเคราะห์ Tree Concept

PRODUCTS
A KIND OF
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY WOOD

NEWS & PROMOTION ติดตามข่าวสารและบทความได้ที่นี่

ไม้เทียม ไม้สังเคราะห์

DOWNLOAD CATALOGUE

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ การอนุรักษ์ป่าไม้ สนับสนุนการใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังคงรักษาสิ่งแวดล้อม ตอบสนองการใช้งานตามแนวคิดทันสมัยพร้อมกับการออกแบบวัสดุประกอบการติดตั้ง เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย