WALL PANEL
(ไม้ตกแต่งผนัง)

ไม้ตกแต่งผนังเทรนด์ใหม่ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง ด้วยลวดลายเซาะร่องขนาดต่างๆ ดัดแปลงดีไซน์ได้หลากหลาย ให้สัมผัสที่หรูหรา สามารถติดตั้งได้ง่าย ทำให้กำแพงธรรมดาทั่วไป กลายเป็นงานศิลปะจากธรรมชาติได้ง่ายๆ

w-presentproduct
f-serie02-02

PRODUCTS
UNIQUE PATTERN WITH
MODERN ARCHITECTURE

วิธีการติดตั้ง
INSTALLATION

Wall Panel (ไม้ตกแต่งผนัง)

*กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (เจ้าของผลิตภัณฑ์) และศึกษาคู่มือก่อนดำเนินการทุกครั้ง

DOWNLOAD