GRID LINE
(ไม้เอนกประสงค์)

ไม้ระแนงแบบตารางใช้เป็นไม้ระแนงบังตาหรือไม้ระแนงสำหรับฝ้าเพดานภายในอาคาร ซึ่งสามารถสร้างความหรูหราให้กับอาคารของท่านอย่างทวีคูณ ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง มีสีพื้นลายไม้ให้เลือกอีก ทั้งถูกออกแบบ ให้มีน้ำหนักเบาจึงสามารถติดตั้งได้ง่าย ประหยัดเวลา และสามารถจัดวางเป็นรูปแบบสร้างสรรต่างๆ ได้หลากหลายเทคนิค

gridpresentproduct
f-serie02-02

PRODUCTS
EASY INSTALL
STUNNING LOOKS

วิธีการติดตั้ง
INSTALLATION

Grid Line (ไม้ระแนงแบบตาราง)

*กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (เจ้าของผลิตภัณฑ์) และศึกษาคู่มือก่อนดำเนินการทุกครั้ง

DOWNLOAD